Projecte educatiu


L’objectiu fonamental del nostre projecte educatiu, entorn del qual gira tota la nostra metodologia, és aconseguir que cadascun dels nostres alumnes, arribi a estar i a sentir-se bé amb sí mateix, amb els altres i amb el seu entorn, per gaudir d’una vida plena. Per tot això, eduquem integralment per la vida de cada dia comptant amb la participació de cada família, com una manera de créixer vers una autorealització progressiva. És per aquest motiu que mantenim que, d’entrada, educar és cosa de tres: la família, el nen/a i l’Espiga, després tota la societat s’hi ha de sentir implicada.

Projecte educatiu de l'Escola Infantil l'Espiga

La participació formal de cada família amb l’Espiga s’estableix des de el curs 2007/08, amb un compromís que anomenem “compromís compartit entre l’Espiga i la família de …”. Aquest compromís és un conjunt de fulls on es recull en un primer moment els nostres principis sobre la vida, la mort, la parella… Després, anem ampliant al llarg del curs amb les programacions i les cartes mensuals sobre el que fem a classe.


Tenim oberts uns canals a través dels quals podeu rebre diferents les informacions: diàriament, quan veniu a deixar o recollir el vostre fill/a; les agendes diàries; la farmaciola emocional; la carpeta viatgera; el PAF (programa d’acompanyament a les famílies); PIMICO (pistes per millorar la convivència: circulars informatives i diversos DVD’s fets a l’Escola); els informes trimestrals; la nostra web, el nostre facebook; diverses trobades familiars…

Eduquem integralment per la vida de cada dia comptant amb la participació de cada família

La formació dels alumnes

Món social i emocional

Brindem una educació social que capacita per viure en una societat pluralista on és necessari fer-se respectar i respectar als altres.

Els hàbits i les diferents ensenyances–aprenentatges

Les tenim programades per ser treballades conjuntament Escola-casa, com la major part d’activitats.

Dramatitzacions

L’objectiu de les dramatitzacions és fer reflexions sobre els recursos que tenim a disposició per superar frustracions, pors, pèrdues… i per aprendre a valorar el fet de ser actor i espectador.

La creativitat

Entenem la creativitat com a tota relectura de la realitat enriquida per l’experiència de cadascú i la pròpia fantasia. La creativitat ens serveix, entre d’altres coses, per aprendre a ampliar els nostres punts de vista, ja que disposem de més opcions per prendre decisions, la qual cosa ens pot facilitar trobar la més adequada. Viure la vida, suposa prendre solucions, i avui més que mai, l’agilitat per a fer-ho ens és força necessària.

El llenguatge musical

Oferim un ampli ventall de possibilitats d’audicions musicals a l’aula i també les oferim a les famílies per poder-les compartir.

Les experimentacions

A l’Espiga tenim una classe destinada a l’experimentació directa amb diferents materials per ampliar els coneixements, despertar la fantasia i amb ella la creativitat, i afavorir la col·laboració i l’autonomia dels nens.

Sortides i activitats extraordinàries

L’activitat escolar es complementa amb la programació de sortides i activitats diverses: sortides a l’exterior; visites al teatre, granja, exposicions en museus… També es programen activitats dins de l’espai de l’Escola: titelles, música, jocs interactius…

Les celebracions i festes tradicionals

Entre les festes i celebracions més emblemàtiques tenim “els protagonistes del mes” per als alumnes que fan anys dins del mes i “l’homenatge als avis” (que coincideix amb l’aniversari de l’Espiga). També, celebrem les diferents festes tradicionals marcades pel calendari: festa de la Tardor; Caga Tió; Carnestoltes; Aniversari del Centre (que coincideix per Sant Jordi); Dia Internacional de la música i la festa de cloenda de curs.