Equip educatiu


El nostre equip educatiu està liderat per la directora i fundadora de l’Escola, Rosa escarp i Pardell, o “Rosa del despatx”, com la coneixen tots els nens i nenes des que es va crear.

Rosa Escarp, directora y fundadora de l'Escola Espiga (izquierda)

Som un equip de professionals que tenim com a objectiu treballar des de la infantesa les diferents capacitats dels nens: intel·lectuals, morals, estètiques i personals. Som professionals amb una base sòlida i una experiència àmplia en totes les àrees formatives que conformen la línia educativa de l’Escola.

El nostre equip educatiu rep una formació continuada en tots els camps i està molt identificat i implicat amb el tipus d’ensenyances–aprenentatges que presenta l’Espiga en el seu projecte educatiu, així com també en totes les activitats diverses que conformen la línia educativa i amb els serveis complementaris de suport que s’ofereixen.