Calendari i Horaris

Degut a la situació actual de pandemia l’escola està oberta de dilluns a divendres de 8:00 del matí a 17:00 de la tarda. Segons les necessitats de les famílies podem dissenyar, dins d’aquest horari, l’estada horària que millor s’adeqüi a vosaltres.

El temps escolar és de 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00

De 8:00 a 9:00 es considera servei d’acollida.

L’Espiga compleix el calendari de festes de la ciutat de Barcelona. Els dies laborables de Nadal i setmana Santa, els nens poden venir a classe sense pagar cap quota addicional. No cobrem el mes de juliol a les famílies que no venen a l’ Escola durante aquest mes.